วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 นาที อ.ดร. อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารประจำคณะฯ และนิสิตสาขาการจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ.ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในพิธีเชิดชู บุคลากรดีเด่น และปฐกถาพิเศษ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นประจำปี 2560