ลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนา นักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561

กิจกรรม "เสวนาในหัวข้อ ระบบนิเวศเกษตร และ ความสำคัญในการรักษาสภาวะความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของผลผลิตในระบบนิเวศเกษตร"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

กำหนดการ

9.00-12.00 น. ลงชื่อเพื่อร่วมกิจกรรมที่บูชนิทรรศการ ในห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย (หากยังไม่ลงทะเบียน online)

12.00-13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าห้องประชุมวิชาการ 1 (ทุกคนที่เข้าร่วมจริง) และรับคูปองอาหารว่าง (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมาจริง 60 ท่านแรก)

13.00-14.45 น. บรรยายระบบนิเวศเกษตร และ ความสำคัญในการรักษาสภาวะความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของผลผลิตในระบบนิเวศเกษตร

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-15.30 น. เสวนาและเปลี่ยนความคิดเห็น

15.30-16.00 น. สรุป ถาม-ตอบ

 

 

หนังสือเชิญ

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กิจกรรมพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อม ฯ

 

 

ลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่