นิสิตปัจจุบัน

สารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

ระบบประเมินการเรียนการสอน

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

ระบบจองหอพักออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา กยศ./กรอ.

กองบริหารการศึกษา (กพส.)

ปฏิทินการศึกษา (กองบริหารการศึกษา)

ตารางเรียน (กองบริหารการศึกษา)

ตารางสอบ (กองบริหารการศึกษา)

คำร้องขอจบออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ระบบบริหารบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ระบบลงทะเบียน MAC Address เพื่อสร้างความมั่นคงของเครือข่าย (SMART)

บริการบัญชี KU-Google เพื่อการศึกษา (@ku.th)

บริการ KU-Office 365 เพื่อการศึกษา (@live.ku.th)

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. (Facebook Fan Page)

สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฺFacebook Fan Page)

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Facebook Fan Page)

กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Facebook Fan Page)

ทุนการศึกษา มก.กพส. กยศ/กรอ (Facebook Fan Page)

ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Facebook Fan Page)

EduFarm

ประกาศกู้ยืมฯ กยศ.กรอ. ภาคต้น 2563 สำหรับนิสิต รหัส59-62 ที่กำลังศึกษาอยู่

วีดิโอแนะนำการใช้ Edufarm KU สำหรับนิสิต มก.

คู่มือหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ระบบลงทะเบียนนิสิต