โครงการหลักสูตร วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

24 ส.ค. 2020

โครงการหลักสูตร วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่11 ตุลาคม 2563

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://forensicscience.flas.kps.ku.ac.th/