รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาศิลปศาสตร์

02 มิ.ย. 2021

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาศิลปศาสตร์

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 34,000 บาท

คุณวุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง เดือนละ 27,500 บาท

ยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 24 มิ.ย. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด