เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษ TCAS’64 รอบที่ 4 แบบ รับตรงอิสระ

07 มิ.ย. 2021

โครงการรับเข้าด้วยระบบ รับตรงอิสระ https://esd.kps.ku.ac.th/quota/front/

ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2564

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษ

รับจำนวน 56 คน

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ • ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน • ภาคพิเศษ และ ภาคปกติ • เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ • ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 มิถุนายน 64

 

เข้าชมเว็บไซต์โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ที่ http://it.flas.kps.ku.ac.th/

และเยี่ยมชมเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ที่ https://www.facebook.com/ITKUKPS/

ติดตามผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCrCXj9eXDcey7i9USFfET6A


รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด