รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์

12 มิ.ย. 2021

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท

ยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 10 ส.ค. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด