ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (พ.2838) สังกัดภาควิชาศิลปศาสตร์

12 มิ.ย. 2021

ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (พ.2838) สังกัดภาควิชาศิลปศาสตร์

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท
คุณวุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,500 บาท

ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 10 ก.ย. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด