ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (พ.1976) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์

12 มิ.ย. 2021

ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (พ.1976) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท

ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด