ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.035) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

21 มิ.ย. 2021

ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.035) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด