ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาศิลปศาสตร์

23 ก.ค. 2021

ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาศิลปศาสตร์

คุณวุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,500 บาท
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท

ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 26 ต.ค. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด