ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4453) สังกัดโครงการหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

23 ก.ค. 2021

ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4453) สังกัดโครงการหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด