รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.3298) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

08 ก.ย. 2021

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.3298) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาท
คุณวุฒิระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,500 บาท

ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 7 ต.ค. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด