ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.4517) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

13 ก.ย. 2021

ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.4517) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง เดือนละ 21,420 บาท

ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 29 ต.ค. 64รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด