ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

23 ก.ย. 2021

ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด