สำเร็จ! นักวิจัยไทยสกัดข้าวหอมมะลิ-ข้าวหอมนิลใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม

08 พ.ค. 2020

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ม.เกษตรฯ พร้อมทีมวิจัยประสบความสำเร็จสกัดข้าวหอมมะลิ-ข้าวหอมนิลใช้ผลิตภัณฑ์ความงาม

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/118707


รูปภาพ