ขอแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.ทิสวัส ธำรงสานต์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์

19 พ.ค. 2020

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีต่อ ผศ.ดร.ทิสวัส ธำรงสานต์

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการบริหารงาน 4 ปี


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด