ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.035) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

21 พ.ค. 2020

ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.035) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

อัตราค่าจ้างคุณวุฒิระดับปริญญาโท 21,420 บาท

ยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563



รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด