ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (พ.2122) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

21 พ.ค. 2020

ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (พ.2122) สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด