ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

22 พ.ค. 2020

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

หัวข้อ "การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ"

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา09.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง SC14 - 512 อาคาร 14 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

https://forms.gle/x8kbU7b4rSkMU8Ux6

 


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด