ส่งมอบเจลล้างมือ ครั้งที่ 3

27 พ.ค. 2020

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมจัดทำเจลแอลกอฮอล์ ขอส่งมอบเจลล้างมือให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 125 ลิตร ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา