ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

15 มิ.ย. 2020

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 

วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 -10.30 น.

ณ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดำเนินการตรวจสุขภาพโดย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมตรวจสุขภาพได้ที่ : www.shorturl.at/ozRW2  

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด