คุณเกศินี บุญรัตน์ประพันธ์


เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับปฏิบัติการ

 

ช่องทางการติดต่อ:

อิเมล: faasknb@ku.ac.th

โทรศัพท์: 0851726641