สุภารัตน์ เข็มทอง


ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ติดต่อได้ที่ห้อง SC9-329 ห้องโครงการ

Email: suparat.k@ku.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7328
โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7328