รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์


ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 7653
อีเมล jureerat.c@ku.ac.th