ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ อินทร์นวล


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 7622
อีเมล faasare@ku.ac.th
ห้องพัก อาคารวิทยาศาสตร์  14 ชั้น 4 ห้อง