อ.ดร.ปัญญาพร ปรางจโรจน์


ประเภท

คณาจารย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ (Lecturer)

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสอาจารย์ : Q1095

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-320

Email : faasppp@ku.ac.th, prangjarote@gmail.com

website : https://pirun.ku.ac.th/~faasppp/

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7303 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7303

การศึกษา :

  • PhD in Computer Science, Taiwan

งานวิจัยที่สนใจ : Multimedia Security, Computer Vision