พรพรรณ เล้าสมบูรณ์


ประเภท

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

ติดต่อได้ที่ ตึกไอที (SC11) ชั้น 1

Email : –

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7327

โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7327