ณัฐธยาน์ พุ่มกุมาร


ประเภท

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

ติดต่อได้ที่ ตึกไอที (SC11) ชั้น 1

Email : mooknutthaya@outlook.com

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7329

โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7329