กิ่งดาว สุดก


ประเภท

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคปกติ)

ตึกไอที (SC11-101) ชั้น 1

 

Email : faaskds@ku.ac.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7304 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7304