รัชภัฏ ช่วงรังษี


ประเภท

เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

ติดต่อได้ที่ ตึกไอที (SC11) ชั้น 1

Email:-

โทร.034-300481 ถึง 4 ต่อ 7327

โทรศัพท์ (ภายใน) 3600-4 ต่อ 7327