นายฐิติกร ชัยทาน


ช่างเทคนิค

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

โทรศัพท์ : 087-009-897-8