ชุติมณฑน์ บุญมาก


ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

รหัสอาจารย์ : Q1035

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-320

Email : faascmb@ku.ac.th 

โทร. 034-300481 ถึง 4  ต่อ 7333 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7333

การศึกษา : 

  • ปริญญาโท 

งานวิจัยที่สนใจ : ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล