ผศ.ดร.อาทร ลอยสรวงสิน


สาขา: เคมีเชิงฟิสิกส์

งานวิจัย: การคำนวณอันตรกิริยาระหว่างสารตัวยับยั้งและเอนไซม์

รายละเอียดงานวิจัย: ใช้ระเบียบวิธีด๊อกกิ้งคำนวณอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ในการทำนายหรือสนับสนุนผลการทดลอง

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

Loisruangisn, A; Hikita, K.; Seto, N.; Niwa, M.; Takaya, Y.; Kaneda, N. Structural Analysis of the Inhibitory Effects of Polyphenols, (+)-hopeaphenol and (-)-isohopeaphenol, on human SIRT1. IUBMB, 2019, 45(2), 253-258.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: arthorn.l@ku.th

โทรศัพท์: 080 908 0744