ผศ.ดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร


วิทยาการพอลิเมอร์

งานวิจัย:

1. การพัฒนาสมบัติของวัสดุประกอบแต่งพอลิเมอร์และ/หรือพอลิเมอร์ผสม

    -เป็นการพัฒนาสมบัติทางความร้อน สมบัติทางกล รวมทั้งสมบัติทางไฟฟ้าให้วัสดุพอลิเมอร์

2. การพัฒนาสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ

    -เป็นการเติมเส้นใยธรรมชาติให้กับพอลิเมอร์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการย่อยสลาย

3. การพัฒนาพอลิเมอร์ให้เป็นวัสดุฉลาด

   - เป็นการพัฒนาพอลิเมอร์จำรูป

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

Likitaporn, C., Mora, P., Tiptipakorn, S., Rimdusit, S. "Recovery stress enhancement in shape memory composites from silicon carbide whisker–filled benzoxazine-epoxy polymer alloy"J. Intell. Mater. Syst. Struct, 2018, 29 (3), 388-396.

Prathumrat, P., Tiptipakorn, S., Rimdusit, S. "Multiple-shape memory polymers from benzoxazine-urethane copolymers"Smart Mater. Struct., 2017, 26(6) paper no. 065025.

Manatsittipan, S.; Kuttiyawong, K.; Tiptipakorn, S. “Effect of Levan on the Biodegradability and Thermal Properties of Polybutylene Succinate,” Key Engineering Materials, 737, June 2017, 294-298.

Tiptipakorn, S.; Puengbankoh, K.; Rimdusit, S.; Suwanmala, P.; Hemvichian, K.; Matcharyakul, N. “Effects of Gamma Radiation on Thermal and Mechanical Properties of Wood-flour Filled Polybenzoxazine,” Key Engineering Materials, 705 (2016) , 87-92.

Tiptipakorn, S.; Punuch, W.; Okhawilai, M.; Rimdusit, S. “Property enhancement of polybenzoxazine modified with monoanhydrides and dianhydrides,” Journal of Polymer Research, 22(7), July 2015. DOI: 10.1007/s10965-015-0771-x

 

ช่องทางการติดต่อ:

อิเมล: otiptipak@yahoo.com 

โทรศัพท์: 0896872277