โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าชมเว็บไซต์โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ที่ http://it.flas.kps.ku.ac.th/

และเยี่ยมชมเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ที่ https://www.facebook.com/ITKUKPS/

ติดตามผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCrCXj9eXDcey7i9USFfET6A

 โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034-352360

โทรสาร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :

http://it.flas.kps.ku.ac.th/