โครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034300481 ต่อ 6108

โทรสาร :

อีเมล :

เว็บไซต์ :

https://www.facebook.com/mktkukps/