โครงการทักษะเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

02 ธ.ค. 2019

โครงการทักษะเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ. สุพรรณบุรี วันที่ 2-4 ธันวาคม 2562

รูปภาพ