โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

15 มิ.ย. 2019

โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562

รูปภาพ