โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

15 มิ.ย. 2019

โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
วันที่ 15 มิถุนายน 2562

รูปภาพ